Gemenskapsdans

 

Vill du testa att dansa över generationer med ditt barn, barnbarn eller nära släktning? Skapa minne tillsammans som barnet bär med sig resten av livet?

I denna dansaktivitet deltager ett barn med en vuxen (gärna samma alla gångerna). Det kan vara en förälder, morförälder eller annan vuxen som känner barnet. I denna aktivitet får även de lite äldre barnen möjlighet att dansa tillsammans med en vuxen de känner för att utveckla och fördjupa relationen med dans som metod. Familjepusslet underlättas också genom att både barnet och den vuxne har en gemensam aktivitet, där man rör sig samtidigt som man arbetar med en estetisk uttrycksform.

Fokus ligger på rörelseglädje, gemenskap och gemensamt utforskande. Vi dansar till olika sorters musik och gör övningar där vi använder kroppen, rummet och rekvisita för att få uppleva både fart och lugn. Tanken är att prova oss fram, etablera tillit, skapa med hjälp av vår fantasi och kanske prova att dansa utomhus om vi vill det. Barnens förslag och idéer vävs samman med ledarinitierade inslag. Vi planerar inte uppvisning utan ser detta som en meningsfull och kravlös stund “här och nu”.

Martha Pastorek Gripson och hennes dotter Tilde ledar denna helt ny inspirerande grupp.

Barn 4-6år – med start söndag 15: e september t. o. m. 20: e oktober, kl. 10.00 – 11.00 på Kulturhuset Najaden

Barn 7-10år – med start söndag 15: e september t. o. m. 20:e oktober, kl. 11.00 – 12.00 på Kulturhuset Najaden

Intress anmälning: