FaR Fysiskt aktivitet på recept

 

Fysisk Aktivitet på Recept – FaR

 

FaR står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), vilken är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa.

Ett FaR kan förskrivas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på training som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation.. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympass, qiqong, yoga, dans eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen. Aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. Vårdpersonalen hjälper till att hitta en grupp som passar. Visa grupper leds av speciella FaR ledare, vilka ger stöd till den som ordinerats FaR.