Dans för Parkinsons, Neuro och välbefinnande

Dans för Parkinsons är en dansteknik som utvecklades av Mark Morris Dance Company i New York. Det kallas för Dans för Parkinsons men är lika viktigt och betydelsefullt för alla individer och funktionsvariationer. Vi samlas för en stund av kravlös och glädjefylld rörelse till musik som gör gott för både kroppen och knoppen. Dans för Parkinsons ger alla ett tillfälle att utforska glädjen och fördelarna med dans, musik och den kreativa andan i gemenskap.

 

 

Vad säger forskning?

Forskning visar att dans har mycket  positiva effekter för personer med Parkinsons sjukdom, och andra neurologiska diagnoser som t.ex stroke och MS. Dopamin är en livsviktig signalsubstans som påverkar vakenhet, glädje och lust, entusiasm, uppmärksamhet, motivation och motorik. Vid brist på dopamin påverkas alla områden. Dansen stimulerar och påverkar positivt alla dessa områden. Under dansen sker ett skifte från mentalt fokus till förankring i det kroppsliga, och man kan uppleva kroppen som en helhet. Dansen och musiken tillsammans stimulerar glädjen och lusten, den påverkar kroppsminnen och kognitionen positivt.

När naturvetenskap och humaniora äntligen samarbetar, då man med egna ögon ser, upplever och får konstaterat, av utövare med kognitiva sjukdomar, att aktiviteter som innehåller rörelse till musik ger så positiva resultat av ökat välbefinnande i stunden. Då vill man vara med här och nu! Nu har vi dessutom mycket evidensbaserad forskning som styrker teorin om värdet av den multistimulerade hjärnan.” – Hugo Tham, dansare, danspedagog och en pionjär inom dans och hälsa i Sverige.

Dans ut i det gröna

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Dans för Parkinsons/Neurodans och välbefinnande eller om du är intresserad av att prova på en klass på måndagar kl. 14.45 – 15.45 på Kulturhuset, Najaden.