Halmstad Danshälsa Förening

Styrelsen 

Ordförande

Caroline Rowland tel. 076 243 31 99             e-mail Caroline@halmstaddanshalsa.se

 

Sekreterare

 

Barbro Kindt tel. 070 204 70 68                            e-mail Barbrokindt@gmail.com

 

Kassör

John Sjölin

John Sjölin tel. 070 752 19 69                                  e-mail  John@halmstaddanshalsa.se

 

Ledamöter

Caroline Carlsson 070 489 49 69

Mariann Johansson 073 511 77 78